02 KASPROWICZ 01 kopia2
LINK UTYLIZACJA

Utylizacja

Naszą specjalnością jest odzysk oraz utylizacja wszelkiego rodzaju odpadów tekstylnych.

W związku z coraz bardziej surowymi wymogami oraz aktualnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska , nasza firma jako jedna z nielicznych, postanowiła zaoferować swoim kontrahentom możliwość odbierania odpadów tekstylnych (bezpiecznych jak i niebezpiecznych z wyjątkiem:
odpadów radioaktywnych, wybuchowych i medycznych) w celach odzysku lub utylizacji.

Działamy kompleksowo!

Podstawą do naszej działalności związanej z gospodarką odpadami są zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania , odzysku i transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, udzielone przez odpowiednie władze.

Nasza gospodarka odpadami jest zgodna z wszelkimi europejskimi dyrektywami EWG: 75/442/EWG (wraz z późniejszymi rozporządzeniami) jak i aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce.

Odpady odbieramy własnym transportem w terminie ustalonym ze zleceniodawcą. Działamy szybko i sprawnie. Warunki współpracy są dostosowywane indywidualnie do Państwa potrzeb.
W celu zapoznania się z naszą ofertą prosimy o kontakt z biurem firmy.